Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Markten voor luchtfilters

Geurbestrijding bij waterzuiveringen en rioolgemalen

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi) ook wel rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) genoemd, zuiveren afvalwater in de breedste zin van het woord. Na het zuiveringsproces komt afvalwater - effluent – weer terug in het oppervlaktewater. Bij het zuiveringsproces en vooral tijdens het tweede, biologische zuiveringsproces ontstaan zeer hinderlijk geurende stoffen als H2S en mercaptanen.

Om te voorkomen dat deze geuren vrijkomen in de atmosfeer gebruikt men tijdens het zuiveringsproces geurfilterinstallaties. In ons leveringsprogramma hebben wij daarvoor meerdere typen filterinstallaties en verschillende soorten media om alle geuren effectief af te vangen. Met één van onze filterinstallaties met passend medium is uw omgeving dan ook gegarandeerd veilig en stankvrij.

Corrosiebestrijding door het afvangen van zure gassen

In de industrie komen er tijdens productieprocessen schadelijke en/of hinderlijke gassen vrij. Deze gassen kunnen schadelijk zijn voor personen, maar ook voor kostbare printplaten en schakelaars in MCC- en controleruimtes.

Door corrosieve gassen kan er een storing ontstaan, maar ook downtime van complete processen. Om de lucht van deze corrosieve en zure gassen te zuiveren, hebben wij speciale overdruksystemen in ons programma. Ook hebben wij meetsystemen in ons programma die de luchtkwaliteit in kaart brengen en de benodigde, zuivere lucht bewaken.

Koolstoffilters voor luchtbehandeling in gebouwen rond vliegvelden

Op en rondom vliegvelden is er door frequent vliegverkeer een continu aanbod van kerosine dampen aanwezig. Nabij vliegvelden zijn hotels en kantoorpanden gesitueerd. Maar ook op aanvliegroutes van en naar vliegvelden is er bebouwing aanwezig. 

Veel kantoorpanden maken gebruik van centrale aanzuigsystemen die de lucht in de panden conditioneert. Neveneffect hiervan is dat er ook schadelijke kerosine dampen kunnen worden aangezogen. De schadelijke dampen worden vervolgens door de gebouwen verspreid. Het is noodzakelijk om koolstoffilters te plaatsen om te voorkomen dat deze gassen worden ingeademd. Allsorb heeft koolstoffilters van een zeer hoge kwaliteit om de kerosinedampen effectief af te vangen en een hoge mate van luchtzuiverheid te garanderen.

Luchtbehandelingssystemen voor utiliteitsbouw

Veel kantoorpanden en hotels zijn gesitueerd in de bebouwde kom of gelegen langs snelwegen. Zowel in de bebouwde kom als aan de snelweg komen er schadelijke gassen en fijnstof vrij die gezuiverd moeten worden. Schadelijke gassen en fijnstof dringen via luchtbehandelingssystemen kantoren en hotels binnen. Met name niet zichtbare verontreiniging in de lucht beïnvloed in sterke mate het binnenklimaat. Om de luchtkwaliteit inpandig te borgen is het noodzakelijk dat zowel de toevoer- als reciruclatielucht is gezuiverd van fijnstof. 

De vervuiling van fijnstof wordt weergegeven in microgram per cuub. De waarde voor de buitenluchtkwaliteit is volgens Europse fijnstofnorm 50 microgram per cuub per dag. De norm die gehanteerd wordt voor de maximale toegestane binnen luchtkwaliteit is ongeveer de helft van deze norm.  Naast het afvangen van fijnstof is het ook noodzakelijk om de luchtkwaliteit te optimaliseren door de VOS (vluchtige organische stoffen) concentratie zoveel mogelijk te reduceren middels koolstoffilters. De gassen die van buitenaf worden aangezogen zoals NOx en SO2 maar ook gassen die in panden vrijkomen zoals formaldehyde zijn schadelijk voor de gezondheid.

Filterinstallaties voor luchtkwaliteit archieven en musea

Waardevolle documenten worden in een archief bewaard. Aan dit bewaren stelt de Archiefwet strikte eisen omdat - kostbare – documenten door licht, temperatuur, vocht, stoffen, schimmels en zure gassen kunnen degraderen. Ieder archief heeft dan ook de wettelijke verplichting om met luchtbehandelingssystemen de luchtkwaliteit te optimaliseren.

ALLSORB Air Filter B.V. levert voor verschillende archieven en musea een speciaal geselecteerd 4-traps filterpakket om schimmels, fijnstof en schadelijke, zure gassen uit de lucht te halen. Onze filters voldoen aan de strengste eisen en zijn goedgekeurd door TNO omdat zij onder de maximaal toegestane vervuilingsgraad van 40 Angstrom per 30 dagen blijven.

Actiefkoolfilters voor biogasinstallaties

Biogasinstallaties produceren gas door vergisting. Biogas is een duurzame energiebron omdat er om dit (stort)gas op te wekken verschillende afvalproducten als huisvuil in een vergister worden gestort. Tijdens dit anaerobe proces vormt zich het gewenste methaangas. Afhankelijk van het afval in de vergister kunnen er helaas ook ongewenste, schadelijke gassen vrijkomen in het biogas.

De meest voorkomende, ongewenste gassen zijn H2S, terpenen, siloxanen en aromatische verbindingen die componenten in de biogasinstallatie aantasten. Ook kan de aanwezigheid van onder andere terpenen ervoor zorgen dat de aan het gas toegevoegde geur om lekken te detecteren (THT) wordt gemaskeerd. In ons programma hebben wij daarom diverse soorten actieve kool om deze componenten af te vangen.

Luchtbehandelingsunits voor datacenters

Datacentra zijn faciliteiten waar bedrijfskritische ICT-apparatuur - servers - staan. Ook universiteiten hebben vaak een datacenter omdat zij veel rekenkracht nodig hebben voor onder andere wetenschappelijke berekeningen.

De meeste van die centra staan in een industriële omgeving met een verhoogde kans op luchtvervuiling. Corrosie door zure gassen als NOx, SO2, NH3 kunnen dus een probleem vormen voor datacentra. Zo kan corrosie op de printplaten uitval van de hardware veroorzaken.

Vaak is er dan een luchtzuiveringssysteem nodig om de bedrijfszekerheid te garanderen. Vooral voor datacentra die hun diensten en apparatuur ter beschikking stellen, is het belangrijk gewaarborgde continuïteit te garanderen.

Viertraps filtersysteem voor veilige werkomgeving op schepen

In de scheepvaart zijn er diverse bronnen aanwezig waar schadelijke en hinderlijke geuren kunnen vrijkomen. Wij zijn gespecialiseerd in luchtzuiveringssystemen aan boord van schepen om onder andere hoge concentraties aan H2S dampen af te vangen. Om een gasvrije (H2S) accommodatie te garanderen is een viertraps filtersysteem noodzakelijk. Allsorb heeft een filtratiesysteem ontwikkeld waarbij een zeer hoge efficiency van 99,99% op onder andere H2S wordt gerealiseerd. Dit garandeert een veilige werkomgeving en zorgt voor continuïteit in de uit te voeren werkzaamheden. Om deze hoge efficiency te behalen is een goede voorfiltratie van vocht in dampvorm noodzakelijk. Een lamellenfilter en speciaal hydrofobisch filter maakt deel uit van het filtratiesysteem.