Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Het serviceprogramma van ALLSORB

ALLSORB Air Filter B.V. levert kwalitatief hoogwaardige filterproducten. Met onze expertise kunnen wij het gehele implementatietraject ondersteunen, van inventariseren van de filterbehoefte tot en met het leveren en plaatsen van de filterinstallatie. Na oplevering heeft ALLSORB Air Filter B.V. een uitgebreid serviceprogramma. Omdat de kwaliteit van schone lucht continu moet zijn gewaarborgd, is zowel professioneel onderhoud van de gehele filterinstallatie als het kunnen meten van de luchtkwaliteit van essentieel belang.

Ons serviceprogramma omvat:

 • vervangen van filters
 • duurzaam verwerken van filters
 • bemonsteren van chemische filters
 • bepalen van de resterende levensduur van de chemische filters
 • uitvoeren van analyses en opstellen van uitgebreide rapportages
 • algehele periodieke controle van de filterinstallatie
 • uitvoeren van luchtanalyses en in kaart brengen van de soorten verontreinigingen
 • leveren van luchtzuiverheidsmonitoren (ChemWatch) voor continue luchtmetingen
 • testen van de ruimte op luchtzuiverheid (couponanalyse), inclusief rapportage
 • inspecteren van de te conditioneren ruimte ter optimalisatie

ChemWatch luchtzuiverheidsmeter

De ChemWatch is een hoogwaardige luchtzuiverheidsmeter van het fabricaat Freudenberg. Dit instrument meet en monitort de mate van vervuiling – corrosiewaarde - met koper- en zilversensoren. Dit is het enige corrosie meetinstrument dat met een extra groot kleurendisplay in één oogopslag een heldere weergave van de gemeten waarden geeft.

Als filterspecialist in de industriële filtratie van lucht en gassen bieden wij u een betrouwbare bescherming voor al uw elektronische apparatuur. Het nieuwe ChemWatch Online Monitoring Systeem, in combinatie met onze innovatieve filtratieoplossingen, legt zeer betrouwbaar en real time de corrosieve waarden vast in een gevoelige omgeving. De gemeten waarden worden gedurende 18 maanden opgeslagen. De ook wel toegepaste couponmethode biedt alleen integrale metingen. Bij deze couponmethode wordt de informatie over een periode van slechts 30 dagen verkregen. Het ChemWatch online bewakingssysteem bepaalt de corrosieklasse van corrosieve gassen in overeenstemming met standaard ANSI/ ISA-71.04-2013. Het systeem berekent de corrosiewaarde - koper- en zilver -, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en overdruk in de ruimte om een gerichte analyse mogelijk te maken.

Het systeem biedt constante bewaking en genereert snel resultaten door innovatieve sensortechnologie op basis van elektrische weerstandsmeting te gebruiken. Het is eenvoudig te installeren, bestand tegen trillingen, voldoet aan de CE-normering en geeft nauwkeurig de corrosiewaarden weer.

Het is van essentieel belang om uw elektrische en elektronische apparaten effectief te beschermen tegen corrosie door verontreinigende gassen. Daarmee voorkomt u storingen, efficiëntieverliezen in uw processen en vervanging van kostbare printplaten. Met onze expertise kunnen wij u optimaal adviseren.

Koper- en zilvercoupons voor vaststellen corrosie

Ten eerste is het belangrijk de huidige condities van de ruimte in kaart te brengen met koper en zilvercoupons. De ISA-standaard is namelijk gebaseerd op de mate van corrosie op koper. Vandaar ook dat wij koperen coupons gebruiken om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Naast een strookje koper gebruiken wij ook een strookje zilver om een breder beeld te krijgen van de activiteit van de corrosieve bestanddelen in de lucht.

De coupons worden gedurende ongeveer 30 dagen hetzij in de luchtstroom, hetzij in de te conditioneren ruimte geplaatst. Vervolgens meten we in ons laboratorium de corrosieve aanslag op de coupon. De dikte van de corrosiefilm bepaalt de ISA-klasse. Aan de soort corrosiefilm kunnen wij globaal zien welke groep gassen de corrosie veroorzaken.

Nadat de mate van corrosie bepaald is, selecteren wij een filtersysteem waarmee gegarandeerd luchtzuiverheidsklasse G1 lucht verkregen wordt.

Monsternamen en media analyses

De werkzame bestanddelen - het impregnatiegehalte - van de gasfilters zijn te meten. Om de standtijd van het filter te bepalen, adviseren wij circa 3 tot 6 maanden na installatie van de filters een monster te nemen dat we in het laboratorium testen op resterende, nog werkzame bestanddelen. Wij geven het laboratorium op welk type medium bemonsterd is, de datum waarop het medium geïnstalleerd is en de datum waarop het monster genomen is.

Het laboratorium meet vervolgens de nog resterende, werkzame bestanddelen. Om het aantal dagen dat het medium nog werkzame bestanddelen bevat, te voorspellen, wordt het verbruikte impregnatiepercentage omgerekend naar het aantal dagen dat het medium in bedrijf is.

Zo kunnen wij inschatten wanneer het medium aan vervanging toe is. Groot voordeel is dat met de verkregen gegevens gebudgetteerd kan worden en het medium niet te vroeg – kostenbesparing - maar ook niet te laat - doorbraak van schadelijke gassen - wordt vervangen.

ALLSORB Air Filter B.V. verzorgt het complete onderhoud aan de filters van installatie tot en met het uitwisselen en afvoeren van de filters. Het resultaat is altijd zuivere lucht door een ideale filtercombinatie en een compleet servicepakket.

Luchtmetingen met luchtzuiverheidsmeter

In menig productieproces komen geuren vrij die schadelijk en/of hinderlijk zijn voor de directe omgeving. Om te bepalen hoe schadelijk ze zijn, is het belangrijk om metingen te kunnen uitvoeren met sensorische en moleculaire analysetechnieken. Naast elektronische metingen is het ook mogelijk om met echte neuzen een veldmeting uit te voeren.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • meten van gassen en gasconcentraties (GCMS)
 • meten van de geurdrempelwaarde
 • meten van de geurconcentratie (ouE/m3)
 • meten van de hedonische waarde
 • in kaart brengen van de verspreiding van luchtverontreinigingen

De verkregen resultaten worden gerapporteerd, geëvalueerd en vertaald naar een filteroplossing. De uitgebreide rapportage brengt de luchtkwaliteit onafhankelijk in kaart en kunt u als bewijslast inzetten.

Filterhuursystemen

Allsorb levert naast vaste filtersystemen ook diverse filterhuursystemen om tijdelijk of zelfs permanent op te stellen om schadelijke gassen of hinderlijke geuren af te vangen. Het voordeel van een huursysteem is dat deze snel ingezet kan worden (2-3 werkdagen). Afhankelijk van het af te vangen gas kunnen wij de filterinstallatie met een specifiek filtermedium afgevuld plug and play aanleveren. Als het koolfilter verzadigd is dan kunnen wij snel acteren en de filterunit omruilen voor een unit met een nieuwe batch koolfilters. Downtime wordt hiermee tot een minimum beperkt en wij ontzorgen in het gehele traject. Het huren van filterunits zorgt voor een lage CAPEX en kan tegen relatief lage kosten ingezet worden.

Ledigen van filterinstallaties met een zuigwagen

Allsorb Air Filter B.V. ontzorgt haar relaties met een compleet serviceprogramma voor het vervangen van filtermedium. Een zuigwagen is een onmisbaar instrument voor het snel en effectief wisselen van het filtermedium met een minimale belasting voor het personeel op fysiek, gas- en fijnstofniveau.

 

Wij organiseren voor het ledigen en afvullen van filtervaten de volgende services:

 • Kraanwagen inclusief machinist
 • Zuigwagen inclusief machinist
 • Afzakken van het opgezogen medium in big bags
 • Verzorgen van (aan- en afvoer) transport
 • Afvoer van het medium
 • Verzorgen van de administratie
 • Verzorgen van afvalstroomnummers

 

De wet- en regelgeving is complex. Wij zorgen er met ons servicepakket voor dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd en het medium op een correcte wijze wordt afgevoerd. Neem gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.