Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De toepassingen van filterinstallaties


Geurbestrijding

Tijdens productieprocessen in de industrie kunnen geurende gassen vrijkomen. Deze geuren worden door afzuigsystemen afgezogen en naar buiten geëmitteerd of - deels - gerecirculeerd. Afgezogen geuren van bijvoorbeeld de vleesverwerkende industrie zijn zeer penetrant. Daarom is het noodzakelijk deze geuren met koolstoffilters of chemische filters te neutraliseren.

Ook waterzuiveringsinstallaties zijn een bron van geurende componenten. Daarom is elke waterzuivering uitgerust met meerdere luchtzuiveringssystemen om geurende mercaptanen en H2S-bestanddelen effectief af te vangen met geïmpregneerde kolen of chemische filters.

Luchtbehandeling beschermt cultureel erfgoed

Begin jaren ‘90 heeft het toenmalige Ministerie van VROM samen met de Rijksgebouwendienst het Deltaplan voor Cultuurbehoud opgezet. Doel van de adviesrichtlijn Luchtkwaliteit voor Archieven en Musea is om met een prestatie-/kwaliteitsbeschrijving tot een verantwoord binnenklimaat te komen waarin we onze cultuurgoederen kunnen bewaren.

Hieruit is de Regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen voortgevloeid. In deze regeling staat dat de chemische luchtkwaliteit binnen een archiefruimte en -bewaarplaats een maximaal corrosieve waarde mag hebben van 40 Ångstrom per 30 dagen.

De mate van corrosietoename binnen een periode van 30 dagen is een indicatie voor de luchtkwaliteit binnen een archiefruimte of- bewaarplaats. De luchtzuiverheidsklasse Deltaklasse 1 die we hanteren in archieven en musea heeft een vervuilingsgraad beneden deze 40 Ångstrom per 30 dagen. De vervuiling wordt voornamelijk veroorzaakt door gassen als NOx, NH3, SO2, en O3.

ALLSORB Air Filter B.V. levert een compleet filterpakket dat aan alle eisen voldoet en de hoogste luchtzuiverheidsklasse Deltaklasse 1 behaalt. De filters zijn getest en goedgekeurd door TNO.

Naast afvangen van schadelijke gassen is het minstens zo belangrijk om micro-organismen en fijne stofdeeltjes uit de lucht te halen. Het is dan ook noodzakelijk om de stofdeeltjes met een ePM1- 85% filter in combinatie met het elektropotentiaalfilter af te vangen. U moet de filters regelmatig - laten - controleren.

Het ALLSORB Air Filter B.V. filterpakket zorgt ervoor dat micro-organismen, zure gassen en fijne stofdeeltjes onze cultuurgoederen in archieven, musea, bibliotheken en expositieruimten niet kunnen aantasten.

Het luchtzuiveringssysteem bestaat uit een 4-traps filter dat als volgt is opgebouwd:

  • Elektropotentiaalfilter om schimmels en sporen af te vangen
  • Alphasorb8 chemisch filter om schadelijke gassen af te vangen
  • Alphasorb15 chemisch filter om schadelijke gassen af te vangen
  • Fijnstoffilter ePM1 – 85% om fijnstof af te vangen

Corrosiebestrijding

Binnen de industrie bestaat een groeiende behoefte aan schone, geconditioneerde lucht omdat zure en verontreinigde gassen al snel vitale delen als elektronica, elektrische apparatuur en beeldschermen aantasten. Deze gassen veroorzaken corrosie-aanslag op printplaten en componenten. Dat kan weer resulteren in spooksignalen, foutieve meet- en regelsignalen en zelfs computerstoringen.

Toonaangevende leveranciers van computersystemen en meet- en regelapparatuur hebben na uitgebreid onderzoek gezamenlijk een standaard vastgesteld met richtlijnen voor een corrosievrije omgeving. Dit is de zogenaamde ISA-standaard (Instrumentation Society of America).

Deze standaard classificeert gassen naar corrosie-agressiviteit (klasse G1: veilig, tot GX: zeer agressief). Ook definieert deze standaard de lucht- en ruimtecondities om een veilige omgeving volgens klasse G1 te verkrijgen in bijvoorbeeld MCC-ruimtes, control rooms en datacentra.

Om te voorkomen dat zure gassen corrosie veroorzaken heeft ALLSORB Air Filter B.V. een compleet programma aan filterinstallaties en filtermedia die de schadelijke gassen effectief afvangen. Onze hightech meetinstrumenten zoals de ChemWatch kunt u gebruiken om de luchtkwaliteit in de geconditioneerde ruimte te monitoren.

Wij hebben bovendien een compleet serviceprogramma voor bemonsteren en analyseren van de chemische filters. Deze analyses zijn noodzakelijk om de resterende levensduur van het filtermedium te kunnen bepalen en op tijd de filters te vervangen om continu de hoogste luchtzuiverheidsgraad (G1) te blijven garanderen. Ons serviceteam kan het totale onderhoud uitvoeren. Wij beheersen de complete cirkel van luchtzuiverheid, het meten en beheersen van de luchtkwaliteit en onderhouden van complete luchtfilterinstallaties.

Verbeteren algehele binnenluchtkwaliteit (IAQ)

Luchtkwaliteit binnenshuis (IAQ) is een term die verwijst naar de luchtkwaliteit in en rond gebouwen en constructies, vooral als het over de gezondheid en het comfort van de gebruikers van het gebouw gaat.

Een groot deel van ons leven brengen we binnen door. Dan is het van essentieel belang dat de luchtkwaliteit zowel thuis als op kantoor optimaal is. Hoofdpijn, branderige ogen, geïrriteerde slijmvliezen zijn vaak gehoorde ongemakken bij een slechte luchtkwaliteit. Een goede binnenluchtkwaliteit verbetert aantoonbaar de gezondheid en het welzijn van werknemers.

Beheersen van de vervuilingsbron, gas- en stoffiltratie en verdunnen van de lucht door ventilatie zijn de belangrijkste methoden om de luchtkwaliteit in de meeste gebouwen te verbeteren.

De binnenluchtkwaliteit kan negatief worden beïnvloed door:

  • Gassen waaronder koolmonoxide, kooldioxide en vluchtige, organische stoffen
  • Microbiële verontreinigingen als schimmels en bacteriën
  • Stofdeeltjes
  • Relatieve vochtigheid en temperatuur

ALLSORB Air Filter B.V. kan de luchtkwaliteit in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen. Om effectief schadelijke gassen, fijnstof en micro-organismen uit de lucht te halen, kunnen wij een breed pakket aan chemische filters in combinatie met actiefkoolfilters en ePM1 filters inzetten.